Hoeveel bedraagt een ziekte-uitkering?

Een ziekte-uitkering wordt berekend op basis van je brutoloon. Er wordt ongeveer 60% van je bruto loon uitbetaald. Hierop is wel een maximumplafond voorzien! Personen met een hoog loon nemen daarom best een verzekering voor gewaarborgd inkomen. Voor meer informatie over het plafond contacteer je best je ziekenfonds.

Tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt een deel van je uitkering afgehouden voor de belastingen. Dit bedraagt ongeveer 11,11%. Indien je na 12 maanden nog arbeidsongeschikt bent, wordt er van je uitkering niets meer afgehouden voor de belastingen. Wat je dan aan belastingen moet betalen, wordt berekend op basis van je inkomen. Het is verstandig om een deel van je uitkering opzij te houden voor de belastingen. Wat je na 12 maanden arbeidsongeschiktheid krijgt noemen we een invaliditeitsuitkering. Daarnaast krijg je eveneens het statuut van invalide. Invalide betekent dat je al meer dan 1 jaar aan minstens 66%  arbeidsongeschikt bent.

Bij de uitbetaling van een invaliditeitsuitkering wordt de uitkering die je in de primaire arbeidsongeschiktheid (de eerste twaalf maanden van de arbeidsongeschiktheid) ontving, herberekend naargelang je gezinssituatie. Er zal ongeveer een maand voor de overgang naar invaliditeit een enquête worden gedaan door je ziekenfonds. Daarop zal je moeten aangeven wat je gezinssituatie is. Voor volgende gezinssituaties zijn de bijhorende percentages van toepassing op je uitkering.

Je bent een gerechtigde zonder gezinslast of alleenstaande als je alleen woont of samenwoont met een persoon die geen inkomen bezit en ook niet ten laste is ( bijvoorbeeld een kind). Indien de persoon met wie je samenwoont een inkomen uit arbeid heeft tussen 932.98 en 1.501,82 dan wordt je als alleenstaande of persoon zonder gezinslast uitbetaald. Dit percentage bedraagt 55%. Indien je samenwoont met iemand die een vervangingsinkomen ontvangt dan moet dit inkomen tussen 932.98 en 1026.65 euro liggen om uitbetaald te worden aan het tarief van alleenstaande. (cijfers 2015)

Indien je kinderen ten laste hebt en er niemand anders inwoont die een inkomen geniet, zal je uitbetaald worden als gerechtigde met gezinslast en dan wordt je uitkering verhoogt tot 65%. Indien de persoon met wie je samenwoont een inkomen ontvangt lager dan 932.98 euro dan heb je recht op het tarief ‘met gezinslast’. (cijfers 2015)

Tot slot kan je ook als samenwonende uitbetaald worden indien de persoon met wie je samenwoont een werkinkomen heeft die het plafond van 1.501.82 euro overschrijdt. Je zal dan aan een percentage van 40% van je voormalig bruto inkomen worden uitbetaald. (cijfers 2015)

Zelfstandigen krijgen een forfaitaire dagvergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van je gezinssituatie. Er wordt ook rekening gehouden met het feit of je bedrijf nog open blijft of sluit tijdens gedurende de arbeidsongeschiktheid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *