Heb ik recht op een ziekte-uitkering?

De eerste stap die je moet zetten is het opsturen van een attest van arbeidsongeschiktheid met een  diagnostiek naar je ziekenfonds. Enkel op basis van deze diagnostiek kan er een dossier geopend worden. Ze moeten je arbeidsongeschiktheid namelijk erkennen op basis van de reden van je arbeidsongeschiktheid. Zonder deze zal je een aangetekende brief terug ontvangen om te melden dat ze je attest niet kunnen aanvaarden. Het is ook belangrijk dat je attest, naargelang je situatie, binnen een bepaalde periode opgestuurd wordt. Een bediende en een zelfstandige krijgen 28 dagen de tijd, een arbeider 14 dagen, een werkloze 48 uur. Verder moet het vertrouwelijk doktersattest ook de duur van de arbeidsongeschiktheid melden, alsook de identiteit van de arts (stempel) en zijn handtekening. Indien dit getuigschrift buiten de aangegeven periode opgestuurd wordt naar het ziekenfonds dan zal deze een sanctie van 10% op de uitkeringen opleggen tot op de dag van het ontvangst van het getuigschrift. Deze sanctie kan onder bepaalde voorwaarden ongedaan gemaakt worden (bijvoorbeeld een hospitalisatie waardoor je dit attest niet eerder kon doorsturen) Vergeet niet de verlenging van je ziekteperiode tijdig door te sturen naar je ziekenfonds. Dit om een sanctie van 10% op je uitkering (per dag vertraging) te vermijden.

Eens dit vertrouwelijk getuigschrift in het bezit is van je ziekenfonds zal er nagegaan of je genoeg dagen gewerkt hebt om te kunnen genieten van een ziekte-uitkering. Zo moet een werknemer (arbeider of bediende) minstens 100 dagen gewerkt hebben in de twee trimesters voorafgaande aan het trimester waarin de arbeidsongeschiktheid begint. Of in het tweede en derde trimester voorafgaande aan het trimester waarin de arbeidsongeschiktheid begint. Een werkloze persoon moet 120 dagen lang een werkloosheidsuitkering hebben ontvangen in die twee trimesters. Dit omdat vervangingsinkomens zes dagen per week uitbetaald worden. Een zelfstandige moet in orde zijn met zijn sociale bijdragen bij zijn sociale kas.

Er bestaan ook uitzonderingen voor personen die bijvoorbeeld net zijn afgestudeerd en de kans nog niet hebben gehad om te werken of nog geen recht hadden op een werkloosheidsuitkering. Contacteer voor meer informatie hierover je ziekenfonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *