Kan ik mij aansluiten zonder inkomen?

Een ziekenfonds is verplicht in België. Iedereen betaald op de ene of andere manier sociale bijdragen. Dit wordt aan een ziekenfonds gecommuniceerd door middel van bijdragebons. Ze worden geregistreerd in een centrale databank, beter gekend onder de naam ‘kruispuntbank’. Afhankelijk van je statuut betaal je de bijdragen voor de verplichte basisverzekering op een andere manier. Zelfstandigen betalen hun bijdrage aan de sociale kas voor zelfstandigen. Bij werknemers (arbeider, bediendes) wordt dit automatisch van hun loon afgehouden. Hetzelfde geldt voor personen die genieten van een pensioen of een  vervangingsinkomen (ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering).

Een persoon die een inkomen heeft krijgt bij het ziekenfonds het statuut van rechthebbende of titularis. Personen die geen inkomen hebben kunnen zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als persoon ten laste. Diegenen die geen inkomen genieten en ook niet als persoon ten laste ingeschreven kunnen worden, krijgen het statuut van ingezetene op voorwaarde dat ze officieel gedomicilieerd zijn in België.

–          Personen ten laste

Personen ten laste moeten niet bijdragen tot de sociale zekerheid. Die worden opgenomen in het dossier van hun rechthebbenden of titularis en staan ingeschreven als persoon ten laste.  Onder personen ten laste vinden we terug: kinderen jonger dan 25 jaar en zonder inkomen, vrouw of man van de rechthebbende en die ook van geen inkomen geniet. Het is ook mogelijk om onder bepaalde voorwaarden je ouder of grootouder ten laste in te schrijven of de persoon met wie je samenwoont. Deze voorwaarden verschillen naargelang de familie- of samenlevingsband.

Indien je jonger bent dan 25 jaar en geen inkomen hebt, mag je tot je 25 e ingeschreven blijven op het dossier van een van je ouders. Je kan dit recht zelfs verlengen tot 31/12 van je 26e levensjaar indien je nog wat blijft ‘plakken’ op de schoolbanken of nog geen werk hebt gevonden na je studies. Na deze periode moet je het statuut van rechthebbende opnemen.

Personen die ouder zijn dan 25 jaar hebben ook de mogelijkheid om zichzelf terug in te schrijven als persoon ten laste. Zo kan bijvoorbeeld een man zichzelf ten laste van zijn vrouw inschrijven of omgekeerd indien hij tijdelijk zonder inkomen komt te zitten (bijvoorbeeld door een carrièrestop). Eens hij terug werk vindt of geniet van een vervangingsinkomen (werkloosheids- of ziekte-uitkering) moet hij zijn ziekenfonds contacteren en zal deze hem terug inschrijven onder het statuut van rechthebbende.

Een derde mogelijkheid is om je ten laste in te schrijven indien je een beperkt inkomen uit arbeid hebt. Je werkt bijvoorbeeld slechts enkele uren per week en je inkomen ligt onder 2326 euro bruto per trimester. Dan mag je ook vragen om je ten laste in te schrijven van bijvoorbeeld je vrouw of man zolang je inkomen het plafond niet overschrijden (cijfers RIZIV met betrekking op het 4de trimster 2014).

–          Rechthebbenden

Een rechthebbende of titularis is een persoon die zoals eerder vermeld een inkomen ontvangt. Een werknemer is fiscaal onafhankelijk en er worden bijgevolg bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden van zijn loon. Het ziekenfonds zal dan bijdragebons ontvangen op naam van die bepaalde persoon, en die persoon zal bijgevolg verzekerbaar blijven door het ziekenfonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *